T.C.
GAZİANTEP BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Medya İletişim Bürosu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 22.12.2015 gün ve 153/1 sayılı Genelgesi ve Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 23.02.2016 gün ve E.84/747 sayılı Medya İletişim Bürolarının Oluşturulması konulu yazıları gereğince Gaziantep İdari Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 29.02.2016 gün ve 2016/15 sayılı kararı ile Mahkememiz Başkanlığına Bağlı Medya İletişim Bürosu kurularak faaliyete başlamıştır. Kamuoyuna Duyurulur.

Yüksel Navdar
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı
Basın Sözcüsü

İletişim Bilgileri


Zeytinli Mahallesi 79002 Cadde No:5 Posta Kodu:27090
Telefon : 0342 230 27 45
Basın Sözcüsü Yüksel NAVDAR(Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanı )
Yedek Basın Sözcüsü Özgür BOZKURT (Hakim)
Yazı İşleri Müdürü Cengiz ARVAS
Bilgi İşlem Personeli Muharrem ALPARSLAN